Патенти

 1. Спосіб виробництва круп з ячменю: пат. на корисну модель 117855 Україна: МПК  А23L 7/10 / Соц С.М., Кустов І.О., Жигунов Д.О., Ковальова В.П., Ковальов М.О.;  власник  ОНАХТ. № u201700988; заявл. 13.02.2017; опубл. 10.07.2017, Бюл. № 13.
 2. Спосіб виробництва борошна з цілого ядра: пат. на корисну модель 117898 Україна: МПК А23L 7/00 / Соц С.М., Кустов І.О., Жигунов Д.О., Ковальова В.П., Ковальов М.О.; власник  ОНАХТ. № u201701299; заявл. 13.02.2017; опубл. 10.07.2017, Бюл. № 13.
 3. Спосіб виробництва круп з цілого ядра: пат. на корисну модель 118168 Україна: МПК А23L 7/10 / Соц С.М., Кустов І.О., Жигунов Д.О., Ковальова В.П., Донець А.О.; власник  ОНАХТ. № u201701295; заявл. 13.02.2017; опубл. 25.07.2017, Бюл. № 14.
 4. Спосіб виробництва круп з зерна тритикале: пат. на корисну модель 118177 Україна: МПК А23L 7/10 / Соц С.М., Кустов І.О., Жигунов Д.О., Ковальова В.П., Донець А.О.; власник  ОНАХТ. № u201701371; заявл. 13.02.2017; опубл. 25.07.2017, Бюл. № 14.
 5. Спосіб переробки зерна проса в крупу: пат. на корисну модель 119927 Україна: МПК  А23L 7/00 / Соц С.М., Кустов І.О., Жигунов Д.О., Ковальова В.П., Ковальов М.О.; власник  ОНАХТ. № u201704994; заявл. 23.05.2017; опубл. 10.10.2017, Бюл. № 19.
 6. Соц С.М., Кустов І.О., Жигунов Д.О., Ковальова В.П., Ковальов М.О. Спосіб виробництва круп з ячменю. Пат. на кор. модель № 117855 UA. МПК (2006): A23L 7/10 (2016.01), B02B 1/00, B02C 4/08 (2006.01). – № u2017100988; Заявл. 03.02.2017; Опубл. 10.07.2017; Бюл. №13.
 7. Соц С.М., Кустов І.О., Жигунов Д.О., Ковальова В.П., Ковальов М.О. Спосіб виробництва борошна з цілого зерна. Пат. на кор. модель № 117898 UA. МПК (2006) A23L 7/00, B02C 4/08 (2006.01), B02B 1/04 (2006.01), B02B 3/14 (2006.01). – № u201701299; Заявл. 13.02.2017; Опубл. 10.07.2017; Бюл. №13/2017.
 8. Соц С.М., Кустов І.О., Жигунов Д.О., Ковальова В.П., Ковальов М.О. Спосіб переробки зерна проса в крупу. Пат. на кор. модель № 119927 UA. МПК (2006) A23L 7/00, B02B 3/00. – № u201704994; Заявл. 23.05.2017; Опубл. 10.10.2017; Бюл. №19/2017.
 9. Соц С.М., Кустов І.О., Жигунов Д.О., Ковальова В.П., Ковальов М.О. Спосіб переробки зерна проса в крупу. Пат. на кор. модель № 119930 UA. МПК (2006) A23L 7/10, B02B 1/00. – № u201705008; Заявл. 23.05.2017; Опубл. 10.10.2017; Бюл. №19/2017.
 10. Соц С.М., Кустов І.О., Жигунов Д.О., Ковальова В.П., Ковальов М.О. Спосіб переробки зерна проса в крупу плющену. Пат. на кор. модель № 120924 UA. МПК  (2006) A23L 7/00, B02B 3/00. – № u201704997; Заявл. 23.05.2017; Опубл. 25.10.2017; Бюл. №20/2017.
 11. Спосіб виробництва вівсяної плющеної крупи «Дієтична»: пат. на корисну модель 125892 Україна: МПК  A23L 7/10, A23L 7/135, B02B 1/00. Соц С. М., Кустов І. О., Жигунов Д. О., Чумаченко Ю.Д.;  власник  ОНАХТ. № u 201800096; заявл. 02.01.2018; опубл. 25.05.2018, Бюл. № 10.