Програми та напрями підготовки

Спеціальність 181 «Харчові технології»

 • Рівень вищої освіти : перший
 • Ступінь вищої освіти: бакалавр
 • Галузь знань 18 “Виробництво та технології”
 • Форма навчання: денна, заочна, заочна скорочена
 • Термін навчання: 4 роки денна, 5 років заочна

 

Майбутні фахівці можуть працювати на посадах: інженера, змінного технолога, завідувача лабораторії,  завідувача виробництвом, начальника цеху, начальника зміни,  інженера з організації та керування виробництвом,  менеджера з продажу галузевого обладнання та сировинних інгредієнтів.

Спеціальність 181 «Харчові технології»

 • Рівень вищої освіти : другий
 • Ступінь вищої освіти: магістр
 • Галузь знань 18 “Виробництво та технології”
 • Освітня програма ” Технологія зберігання і переробки зерна”
 • Форма навчання: денна, заочна
 • Термін навчання: 1,5 роки денна, 2 роки заочна.

Підготовка магістрів за цією спеціальністю передбачає фахову переддипломну практику на провідних підприємствах галузі та виконання науково-дослідної роботи в межах академії та в провідних науково-дослідних інститутах за тематикою одного з наукових напрямів кафедри.

Під час виконання магістерської роботи студенти вирішують актуальні проблеми галузі з використанням сучасних методик досліджень. Студенти виступають на міжнародних та всеукраїнських конференціях, представляють нові розробки у галузевих конкурсах. Нові технології та розробки, виконані студентами під керівництвом науковців кафедри, знаходять ефективне застосування та впровадження на підприємствах галузі, а навички, здобуті під час навчання, стають запорукою успіху майбутнього кар’єрного росту.

Майбутні фахівці можуть працювати та займати керівні посади:  на підприємствах харчової промисловості, в науково-дослідних інститутах, вищих навчальних закладах, органах державного управління та громадських організаціях, що здійснюють контроль за якістю та безпечністю продукції, санітарно-епідеміологічного та екологічного контролю, центрах стандартизації, метрології та сертифікації продукції.

Випускники магістратури, які виявили схильність до наукових досліджень та отримали диплом з відзнакою, рекомендуються до вступу в аспірантуру за спеціальністю 181 «Харчові технології».