Наукові школи та напрями

В межах наукової  школи «Розробка нових  ресурсозберігаючих технологій виробництва хлібопродуктів і кондитерських виробів», науковим керівником якої є заслужений діяч науки і техніки України, д.т.н., проф. Іоргачова К.Г., на кафедрі під керівництвом завідувача д.т.н. Жигунов Д.О. розвивається науковий напрям «Розробка інноваційних і удосконалення традиційних технологій мучних та круп’яних продуктів розширеного асортименту з підвищеною біологічною цінністю»

Завідувач кафедри д.т.н. Жигунов Д.О. є членом Вченої ради ОНАХТ,  членом секції Наукової ради Міністерства освіти і науки України за фаховим напрямом 24 – Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології, членом наукової Ради ОНАХТ, членом методичної ради спеціальності, членом Ради ТІХП ім. М.В. Ломоносова  ОНАХТ, членом Ради факультету ТЗіЗБ, членом технічного комітету ТК170 із стандартизації  «Зернові культури і продукти їх переробки» (м. Київ).

К.т.н., доц.. Соц С.М. є членом вченої Ради ОНАХТ, член Ради ТІХП ім. М.В. Ломоносова ОНАХТ, членом Ради факультету ТЗіЗБ, членом експертної акредитаційної комісії з напрямку підготовки «Харчові технології», членом технічного комітету ТК170 із стандартизації  «Зернові культури і продукти їх переробки» (м. Київ).

Сьогодні у співробітники кафедри виконують наукові дослідження за наступними актуальними держбюджетними тематиками:

Моніторинг та систематизація показників якості української пшениці й борошна та наукове обґрунтування їх цільового призначення (Науковий керівник – доц. Жигунов Д.О.)

Оцінка та експертиза сировини та готової продукції борошномельних і круп’яних заводів (Науковий керівник – доц. Волошенко О.С.)

Удосконалення структури та обґрунтування режимів процесів підготовки та переробки зернових культур для підвищення виходу та покращення якості готової продукції зернопереробних підприємств (Науковий керівник – доц. Соц С.М )

Розробка інноваційних та енергоефективних технологій виробництва зернових продуктів підвищеної біологічної цінності з традиційної та нетрадиційної зернової сировини (Науковий керівник – доц. Соц С.М.)

Створення та розвиток концепції (моделі) виробництва муки та мучних сумішей спеціального призначення  із заданими показниками якості (Науковий керівник – доц. Жигунов Д.О.)

Співробітники кафедри доц. Жигунов Д.О., ст.викл. Ковальов М.О. виконують наукові дослідження за госпдоговірною тематикою 3/18 «Дослідження якості борошна отриманого при лабораторних помелах»