Накази на КП/ДП/КР і графік їх захисту

04. График захисту КР_червень_ТПЗ, 2022

План бакалаври

План магістри

Теми КРБ і КРМ_червень_2022_1652374788

Накази

№ 941-03 від 11-11-21 Про затвердження тем дипломного проєкту та керівника Б

№ 024-03 від 21-01-22 (1)

№ 135-03 від 01-03-21 Про затвердження тем та керівників КРМ у новій редакції щодо наказу № 919-03 від 23-12-20_1652350434

№ 858-03 від 08-10-21 зміна та доповнення до 076-03_1652350434_removed

№ 110-03 від 18-02-22

 

Захист 2021 зима

График захисту КРМ_ТПЗ, 2021_зима_

Список студентів, які захищають КРМ , на 16 грудня 2021 р. за СВО “Магістр”

 График захисту КРМ_ТПЗ, 2021_зима_ з ІД

Теми_КРМ_зима_2021

Розподіл магістрів

Склад екзаменаційної комісії

Список рецензентів дипломних проектів

Календарний план виконання ДП (денна форма навчання, 2 курс СВО «Магістр»)

№ 135-03 від 01-03-21 Про затвердження тем та керівників КРМ

Теми КП 21-22бакалаври заочна форма

Теми КП 21-22 бакалаври денна форма