ХVIІI всеукраїнська наукова конференція студентів з розділу «харчові технології»

11 травня розпочалась робота ХVIІI всеукраїнської наукової конференції студентів з розділу «харчові технології» у форматі відео-конференції. Студенти кафедри прийняли активну участь, було підготовлено 2 усні доповіді:

1. Вплив параметрів етапу пробопідготовки на показники тесту SRC

Студент СВО «Бакалавр» ф-ту ТЗіЗБ Ковальчук А.О.

Науковий керівник –проф. Жигунов Д.О.

2.Розробка технології хлібобулочних виробів з використанням різних видів цільнозмеленого борошна на тов «одеський хлібозавод № 4»
Студенти СВО «Магістр» ф-ту ТЗ і ЗБ Томашпольська Е.В., Дашко В.О.
Наукові керівники – проф. Жигунов Д.О., доц. Солоницька І.В.

Також студентами кафедри було підготовлено 10 тез доповідей, які будуть опубліковані у збірнику «Наукові праці молодих учених, аспірантів та студентів ОНАХТ», який буде розміщений на сайті ОНАХТ.